ANABİLİM DALININ VERMİŞ OLDUĞU EGİTİM VE SAĞLIK HİZMETLERİ


Kardiyoloji polikliniğine başvuran hastaların tansiyon ölçümü, fizik muayenesi yapılmaktadır.
Gerekli hastalardan tam kan sayımı, biyokimya, elektrokardiyografi, efor testi, ekokardiyografik inceleme, myokard perfüzyon sintigrafisi, teleradyografi istenmektedir. Öğleden sonra hasta tetkik sonuçları değerlendirilmektedir. Endikasyonu olan hastaya Koroner Anjio önerilmektedir. Ek hastalığı olanlardan diğer bölümlerden konsültasyon istenmektedir.
Hipertansiyon polikliniğinde; hastanın tansiyon ölçümü ve fizik muayenesi yapılmaktadır. Gerekli görülen hastalarda sekonder hipertansiyona yönelik tetkikleri istenmektedir.
Aritmi polikliniğinde; pil kontrolü, holter ve ambulatuar kan basıncı takılması, değerlendirilmesi ve tilt-table testi yapılmaktadır.
Koroner yoğun bakım ünitesinde sabah ve akşam viziti yapılmaktadır. Hastaların rutin kan tetkikleri alınmakta, elektrokardiyografi değerlendirilmektedir. Gerekli hastalara santral venöz basınç kateteri, arteryel line, pulmoner arter wedge basıncı monitorirasyonu yapılmaktadır. Rutin kan tetkikleri, idrar tetkiki, elektrokardiyografi ile değerlendirilmektedir. Sabah hasta ile ilgili tetkikler tamamlanmaktadır. Öğleden sonra hasta taburcu işlemleri ve yeni yatan hastalar değerlendirilmektedir.
4. kat ekokardiyografi laboratuarında yoğun bakım ve servis hastaların ekokardiyografik incelemesi yapılmaktadır. Ayrıca çalışma hastalarının ekokardiyografik incelemeleri yapılmaktadır.
Koroner anjio ünitesinde günlük 15 hasta koroner anjio, 5 hastaya anjioplasti yapılmaktadır.
Belirlenmiş eğitim program saatleriyle asistan eğitimi kardiyoloji rotasyonu yapan intörn eğitimi, dönem 4 staj alan stajyer öğrencilere eğitim verilmektedir.


ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANA BİLİM DALI’NIN TARİHİ

Bölümümüz 12.12.1990 yılında kurulmuştur. İlk bölüm başkanımız Prof. Dr. Ahmet Hulusi Köker olmuştur. Kasım 2000 yılına kadar Gevher Nesibe Hastanesinde hizmet verdikten sonr, bu tarihte Mehmet Yılmaz Öztaşkın Kalp hastanesine taşınmıştır.
İlk bölüm başkanımız emekli olduktan sonra sırasıyla; Prof. Dr. Ali Ergin, Prof. Dr. Servet Çetin ve Doç. Dr. Namık Kemal Eryol bölüm başkanlığı yapmıştır ve 2006 yılı haziran ayından itibaren Prof. Dr. Abdurrahman Oğuzhan bu görevi yürütmektedir.
Bölümümüzde görev yapan diğer öğretim elemanları; Prof. Dr. Emrullah Başar, Doç. Dr. Ramazan Topsakal, Yrd. Doç. Dr. İbrahim Özdoğru, Uzm. Dr. Ali Doğan, Uzm. Dr. Mehmet Güngör Kaya , Uzm. Dr. Mehmet Tuğrul İnanç ve ….tarihinde üniversitemizden ayrılan Prof. Dr. Adnan Abacı’dır.

Bölümümüzde 1993 yılından beri girişimsel kardiyolojik tedaviler uygulanabilmektedir. İki kat ve 50 yataklı normal servisimiz, 24 yataklı koroner yoğun bakım ünitemiz, 3 polikliniğimiz ve 12 yataklı koroner anjiografi ünitemizle Kayseri ve çevre illerden gelen hastalara modern kardiyoloji hizmetlerini sunmaktayız. Ekokardiyografi laboratuarımızda transtorasik EKO yanında TEE ve stres EKO teknikleri uygulanabilmektedir. Koroner anjiografi, koroner balon-stent işlemleri, kalp katerizasyonları, mitral balon valvuloplasti ve ASD, VSD ve PDA perkütan kapatma işlemleri yapılabilmektedir. Ritim bozukluğu hastalarında elektrofizyolojik çalışma-ablasyon işlemleri uygulanabilmekti, her türlü kalıcı kalp pili ve ICD implantasyonu yapılmaktadır.