YILMAZ - MEHMET ÖZTAŞKIN KALP HASTANESİ

            Kardiyoloji anabilim dalında uzman personel tarafından, modern teknolojik cihaz ve sistemler kullanılarak tanı ve tedavi uygulanmaktadır.

            Bölümde iki adet kardiyoloji polikliniği, bir adet hipertansiyon ve hiperlipidemi polikliniği, bir adet de aritmi polikliniği ile ayaktan gelen hastalar hizmet vermektedir. Polikliniğe başvuran hastaların, göğüs ağrısı, baş dönmesi, bayılma,nefes darlığı, çarpıntı, hipertansiyon (tansiyon yüksekliği) gibi şikayetleri titizlikle değerlendirilip uygun tanı ve tedavi seçenekleri hastalarımıza sunulmaktadır.

            Yatan hastalara koroner yoğun bakım ünitesi ve iki adet koroner sevisinde hizmet verilmektedir. Akut miyokart enfarktüsü (kalp krizi) ile başvuran hastalara ileri teknik ve teknolojik sistemlerle en uygun tedavi yapılmaktadır. Kalp kapak hastalığı, kalp yetmezliği, infektif endokardit (kalbin mikrobik hastalığı), doğumsal kalp hastalıkları, ritim hastalıkları gibi hastalıklar koroner servislerinde tedavi edilmektedir.

             Anjiyografi ünitesinde her türlü tanısalve tedavi edici girişimsel işlemler ileri teknoloji eşliğinde titizlikle uygulanmaktadır. Ayrıca ritim bozukluğu olan hastalarımıza her türlü kalp pilive ICD (otomatik şok tedavisi yapabilen cihaz) yüksek başarı ile takılmaktadır.Çarpıntı teşhisi laboratuar ortamında  (elektrofizyolojik çalışma EPS) ve söz konusu hastalığın tedavisi radyofrekans ablosyon ile yapılabilmektedir.

              Ekokardiyografi laboratuarında, transtorasik eko, transözafagiyaleko (yemek borusundan kalbi değerlendiren cihaz) ve stres eko yapılmaktadır.

               Aritmi polikliniğimizde, kalp elektrografisi EKG, holter inceleme (kalp ritmini 24 saat kaydeden cihaz), ambulatuvar kan basıncı (kan basıncını 24 saat kaydeden cihaz) ölçümleri, kalıcı kalp pili ve ICD ontrolleri yapılmaktadır.ayrıca polkiliniğimizde efor testi hastalarımıza aybı gün yapılmaktadır.

             Günlük polklinik muayene kapasitesi:  40

             Klinik yatak sayısı:84 (24 koroner yoğun bakım, 48 koroner servis 1 ve 2) (18 özel oda), (12 anjiyografi servisi)

            KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

              Anabilim dalında, klinik servis, üç ameliyathane ve yoğun bakım olarak modern teknoloji cihaz ve sistemlerle hizmet verilmektedir.kilinikte, yenidoğan bebeklerden 80’li yaş üstüne kadar, her türlü açık ve kapalı kalp ameliyatları ile küçük ve büyük damar ameliyatları yapılmaktadır.

            Klinikte yapılan tetkikler, cerrahi olmayan tedavi yöntemleri ve ameliyatlar:

 1-      Tetkikler:  kalp hastalıklarına yönelik (yoğun bakımda) : sağ ve sol kalp kateterizasyonu  kardiyak “output”/indeks periferik ve pulmoner damar direnç ölçümü

Damar hastalıklarına yönelik: CW Doppler (periferik damar hastalıklarının non-invazif tanısı için) basınç ölçümü ve  “ankle-brachial index (ABI) “ segmenter basınç ölçümleri dinamik pletismografi (fotopletismografi)

2-      Cerrahi dışı tedaviler: intermittant pnömatik kompresyon terapi (akut ve kronik bacak şişmeleri) Skleroterapi  (bacak varislerinin ameliyatsız tedavisi)damar yolarının açılması/kateterizasyonlar.

3-      Cerrahi tedaviler: erişkin kalp cerrahisi (açık/kapalı kalp ameliyatları) kalp kapak ameliyatları koroner “bypass” ameliyatları, akciğer embolisi, doğumsal kalp hastalıkları, kalıcı kalp pili yerleştrilmesi, çocuk kalp cerrahisi (açık/kapalı kalp maeliyatları) doğumsal kalp/damar hastalıkları (siyanozlu/siyanozsuz), kalp kapakları, kalıcı kalp pili yerleştirilmesi, aort cerrahisi, aort anevrizmaları/diseksiyonları.

4-      Periferik damar cerrahisi:

A-orta ve dallarının cerrahi hastalıkları (akut kronik,tıkayızı/anevrizmatik) karodit arter cerrahisi renal arter cerrahisi (hipertansiyon cerrahisi)bacak arterlerinin cerrahi hastalıkları (akut kronik bacak ağrıları, bacak yararlı, parmak/ayak kangrenleri) embolektomiler/trombektomiler, greftle veya / değil “bypass” cerrahisi, damarsal empotans cerrahisi.

B-venöz ve lenfatik hastalıkların tıbbi ve cerrahi hastalıklar, telanjiektazi ve variköz venler (varisler)kronik venöz yetmezlikleri (kronik bacak ağrıları ve yaralar), bacak şişmeleri (venlerle veya lenfatiklerle ilgili),

C- doğumsal damar hastalıkları (arteriyovenöz malformasyonlar) koldaki ve / veya bacaktaki doğumsal lekelerle birlikte /olmayan damar anormallikleri

D- damarsal girişler (“angioaccess”): kronik böbrek yetmezlikli hastalarda hemodiyalize girecek hastalar için arteriyo-venöz fistül oluşturulması erişkin ve çocukların travmatik kalp ve damar yaralanmalarının cerrahi tedavsi (kalp-akciğer makinesi CPB ile/değil).