Prof. Dr. Ali ERGİN

ergina@erciyes.edu.tr

Oda Tel No : 27777

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kardiyoloji Anabilim Dalı

38039-Kayseri

 

DİPLOMALAR

 

Lisans

Yüksek Lisans (Mezun Olduğu Tıp Fakültesi)

Doktora (Uzmanlık Aldığı Üniversite)

                                                                                                  

İLGİ ALANLARI (ARAŞTIRMA ALANI)

 

 

3 TEMEL YAYINI

 
 
 

                                                    

BİLİMSEL ÇALIŞMALARI

 

ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

Ergin A, Ünal Ş, Tuncer B, Selçuklu A. İnternal carotid arter balon anjiyoplasti ve stent uygulaması, Türk Girişimsel Kardiyoloji Dergisi,1, 36-38, (1997)

Ünal Ş, Çetin M, Ergin A, Başar E, Köker AH.Kayseri bölgesi kentsel populasyonda aterosklerotik risk faktörleri, Türk Kardiyol Dern Arş 25, 77-83, (1997)

Ergin A. Kalp hastalarında kalp dışı cerrahi. Cerrahi Tıp Arşivi, 1, 26-30, (1996)

Başar E,  Ünlühızarcı K, Ergin A, Eryol NK, Köker AH. Egzersiz sırasında serum potasyum değişikliklerinin ventriküler aritmilerle ilişkisi. MN Kardiyoloji, 3, 89-94, (1994) 

Başar E, Çetin S, Erkan M, Ergin A, Özesmi M, Köker AH. Vocal cord paralysis due to pulmonary embolism. Pakistan Journal of Otolaryngology, 10, 158-60, (1994)

Ekecik A, Ergin A. Kalp yetmezliği tedavisi, Sendrom, 81-86, (1996)

Şaşmaz H, Ergin A, Kütük E, Korkmaz  Ş, Şaşmaz A. Koroner arter çıkış anamalileri, TCDD hastaneleri tıp bülteni, 1, 13-23, (1992)

Andaç H, Ergin A, Yılmaztürk H, Ceyran H, Aşık R, Başarılı fibrinolizis ile tedavi edilen bir prostetik kapak trombozu, MN kardiyoloji, 3, 64-5, (1996)

Başar E, Kılınç M, Ergin A, Çetin S, Eryol NK, Üstdal M, Köker AH, Akut miyokard infarktüslü hastalarda atrial natriüretik peptid düzeyleri. Türk kardiyol dern arş, 21, 386-89, (1993)

Göksel S, Boyacı B, Ergin A, Kütük E, Sözütek Y, Kural T, Koroner arter hastalarında sol ventrikül duvar hareketlerinin anjiyografik ve ekokardiyografik olarak değerlendirilmesi, Mavi bülten, 22, 1-4, (1990)

Ergin A, Övünç K, Şaşmaz H, Sarıca A, Diker E, Kısacık H, Kütük E, Göksel S, Mavi bülten, 22, 34-8, (1990)

Övünç K, Ergin A, Kural T, Göksel S, Termodilusyon yöntemiyle ve pulsed wave Doppler ekokardiyografiy ile saptanan kalp debilerinin karşılaştırılması, Türkiye klin kardiyoloji, 6, 196-200, (1993)

Şaşmaz H, Ergin A, Övünç K, Duru E, Şaşmaz A, Kütük E, Türkvan M, Sessiz miyokard iskemisinde plazma beta-endorfin düzeyleri, Mavi Bülten, 22, 29-33, (1990)

Övünç K, Ergin A, Dinçer H, Erdoğan A, Çakır F, Göksel S, Kural T, Güler N, Aort yetmezliğinin “continuous wave” Doppler analiz trasesinin iniş hızına gore değerlendirilmesi, Karadeniz tıp dergisi, 5, 155-9, (1992)

Şaşmaz H, Karahan M, Ergin A, Şaşmaz A,  İnfektif endokarditte yaşamı tehdit eden komplikasyon: mikotik anevrizma rupture, TCDD hastaneleri tıp bülteni, 1, 46-9, (1992)

Şaşmaz H, Ergin A, Övünç K, Kütük E, Şaşmaz A, Son iki yıl içinde görülen aort disseksiyonlarının değerlendirilmesi, Türk klin kardiyoloji, 6, 27-30, (1993)

Övünç K, Ergin A, Şaşmaz H, Özer C, Kütük E, Sözütek Y, Göksel S, Koroner arter baypas greft operasyonunun sol ventrikül fonksiyonlarına etkisi, Mavi bülten 22, 23-8, (1990)

Ergin A, Övünç K, Şaşmaz H, Özer C, Kütük E, Göksel S, Dilate kardiyomiyopatide efor kapasitesi ile sol ventrikül fonksiyonlarının ilişkisi, Türk klin kardiyoloji, 6, 201-5, (1990)

Ergin A, Övünç K, Şaşmaz H, Kuyar A, Gül S, Kütük E. Koroner arter hastalarında koroner sinüs beta-tromboglobulin ve fibrinopeptid-A düzeyleri. Hipertansiyon bülteni, 2, 55-8, (1993)

Ergin A, Övünç K, Otlu F, Şaşmaz H, Çehreli Ş, Erdoğan A, Kütük E. Konjestif kalp yetmezliğinde C-reaktif protein düzeyleri. Karadeniz Tıp Dergisi, 5, 54-7, (1992)

Kütük E, Ergin A, Korkmaz Ş, Çehreli S, Çengel A, Duru E. Akut inferior miyokard infarktüsünde prekordiyal ST çökmesi ile koroner anjiyografik bulguların ilişkisi. Türk Klin Kardiyoloji, 5, 240-3, (1992)

Ergin A, Şaşmaz H, Övünç K, Özer C, Kütük E, Tuncer H, Tarımcı N, Göksel S. Dilate kardiyomiyopatide metoprololün etkileri. Türk Klin Kardiyoloji. 6, 122-7, (1993)

Ergin A, Özer C, Övünç K, Şaşmaz H, Kural T, Güner P, Kütük E, Göksel S. Non-Q akut miyokard infarktüsünde ST-T değişikliği ve koroner anjiyografi bulguları. Türk Klin Kardiyoloji. 6, 45-8, (1993)

Ergin A, Kütük E, Tümtürk N, Duru E, Güvendik G, Dinçer H, Göksel S. İskemik kalp yetmezliği ve selenyum. Türk Klin Kardiyoloji. 5, 23-7, (1992)

Çakır F, Övünç K, Ergin A, Dinçer H, Erdoğan A, Göksel S, Kural T. Aort darlığının Doppler ekokardiyografi ile kantitatif olarak değerlendirilmesi. Türk Klin Kardiyoloji. 5, 95-8, (1992)

Övünç K, Göksel S, Çakır F, Ergin A, Erdoğan A, Dinçer H, Kural T, Güler N. Aort yetmezliğinin “continuous wave Doppler analiz trasesindeki basınç yarılanma zamanına göre değerlendirilmesi. Türk Klin Kardiyoloji. 5, 99-103, (1992)

Ergin A, Kütük E, Ayaz S, Duru E, Beksaç M, Çakır F, Göksel S. Akut miyokard infarktüsü, anstabil ve stabil anjina pektoriste fibrinopeptid A, 5 ,111-5, (1992)

Göksel S, Kural T, Ergin A, Çengel A, Özer C, Kütük E. Hydatid of the interventricular septum.Japanese Heart Journal, 5, 741-44, (1991)

Göksel S, Boyacı B, Karahan M, Kural T, Şaşmaz H, Ergin A, Tuncer H. Bir serbest sol atriyum trombüsü olgusu. Türkiye Klin Kardiyoloji. 4, 216-7, (1991)

Ergin A, Sözütek Y, Korkmaz Ş, Duru E, Kural T. Risk faktörlerinin koroner arter baypas greftlerinin açıklık oranlarına etkisi. Türkiye Klin Kardiyoloji, 4, 241-5, (1995)

Ergin A, Sözütek Y, Korkmaz Ş, Duru E, Çehreli Ş, Övünç K, Göksel S. Opere edilmeyen hastalarda koroner arter hastalığı progresyonun anjiyografik olarak izlenmesi. Türkiye Kardiyoloji. Dern Arş. 19, 360-5, (1991)

Ergin A, Sözütek Y, Korkmaz Ş, Duru E, Kural T, Tuncer T. Koroner baypas cerrahisi sonrası koroner aterosklerozun progresyonu. Türk Klin Kardiyoloji. 4, 186-93, (1991)

Duru E, Kütük E, Özer C, Şaşmaz H, Ergin A, Şaşmaz A, Korkmaz Ş, Göksel S. Miyokard infarktüslü genç erişkinlerde (30 yaş altında) koroner anjiyografi sonuçları ve risk faktörleri. Türk Klin Kardiyoloji. 4, 156-9 (1991)

Ergin A, Duru E, Kural T, Korkmaz Ş, Göksel S. Pulmoner arteriovenöz fistül. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri, 11, 155-6, (1991)

Göksel S, Şaşmaz H, Kural T, Gürkaynak F, Ergin A. Akut miyokard infaktüsü sonrası ventriküler septal rüptür. Türkiye Klin Kardiyoloji, 3, 73-5, (1990)

Duru E, Şaşmaz H, Ergin A, Kocakavak C, Kütük E, Korkmaz Ş, Özer C, Göksel S. Stabil anjina pektorisli normotansif olgularda kaptopril ve enalaprilin antiiskemik ve antianjinal etkilerinin karşılaştırılması. Mavi Bülten 21, 6-11, (1989)

Ekecik A, Ergin A, Taşdemir K, Dirikoç A. Akut miyokard infarktüsü tanısında immunuglobulin E. Erciyes Tıp Dergisi. 4, 314-9, (1994)

Ergin A, Övünç K, Kütük E. Aort kapak hastalarında cerrahi. Türk Klin Tıp Bilimleri. 12, 239-43, (1992)

Övünç K, Ergin A, Kural T, Göksel S. Apikal hipertrofik kardiyomiyopati. Yeni Tıp Dergisi, 9, 37-40, (1992)

Dinçer H, Ergin A, Övünç K, Çakır F, Kural T, Göksel S. Hipertrofik kardiyomiyopatide intraventriküler gradiyentin Doppler ekokardiyografiyle kantitatif olarak değerlendirilmesi. Türkiye Klin Kardiyoloji, 5, 169-72, (1992)

Övünç K, Ergin A, Şaşmaz H, Özer C, Erdoğan A, Boyacı B, Göksel S. Koroner arter hastalığı progresyonunun sol ventrikül sistolik fonksiyonuna etkisi. Kardiyoloji Bülteni. 3, 43-7, (1992)

Övünç K, Ergin A, Kütük E. Mitral darlığı ve yetmezliğinde cerrahi zamanlama. Türk Klin Tıp Bilimleri 12, 235-8, (1992)

Kudat H, Eren N, Erzengin F, On behalf of the turkish amlodipine study group. Current Therapeutic Research. 59, 215-22, (1998)

Narin F, Narin N, Andaç H, Ergin A, Coşkun A, Üstdal M, Ceyran H. Clinical Biochemistry. 30, 643-45, (1997)

Ergin A, Abacı A, Sakallı A, Eryol NK,  Oğuzhan A, Ünal Ş, Çetin S. Pharmacological Profile of Survivors of Acute Myocardial Infarction at Turkish Academic Hospitals. International Journal of Cardiology  68 309-316. (1999)

Abacı A, Oğuzhan A, Kahraman S, Eryol NK, Ünal Ş, Arınç H, Ergin A. Effect of Diabetes Mellitus on Formation of Coronary Collateral Vessels. Circulation; 99: 2239-2242 (1999)

Abacı A, Oğuzhan A, Eryol NK, Ergin A. Effect of Potential Confounding Factors on the Thrombolysis in Myocardial Infarction (TIMI) Trial Frame Count and Its Reproducibility. Circulation. 100:2219-23, (1999)

Eryol NK, Topsakal R, Oguzhan A, Abacı A, Başar E, Ergin A, Çetin S. Is the Change of Late Potential Over Time      Related to Enzyme Levels, Ischemic Burden in Acute Myocardial Infarction. A.N.E. 73, 242-46 (2002)

Eryol NK, Topsakal R, Çiçek Y, Abacı A, Oğuzhan A, Başar E, Ergin A. Color Doppler Tissue Imaging in Assessing the Elastic Properties of the Aorta and in Predicting Coronary Artery Disease. Jpn Heart J, 43, 219-30 (2002)

Kılınç M, Başar E, Ergin A, Çetin S, Eryol NK, Üstdal M, Köker A. Saf Mitral Stenozlu Hastalarda Plazma Atrial Natriüretik Peptid Düzeyleri. Türk Kardiyol Dern Arş, 21, 386-89. (1993)

Başar E, Ünlühızarcı K, Ergin A, Eryol NK, Köker A. Egzersiz Sırasındaki Serum Potasyum Değişikliklerinin Ventriküler Aritmilerle İlişkisi. MN Kardiyoloji; 1: 89-94 (1994)

Ergin A, Başar E, Eryol NK, Sakallı A, Deliceo A, Çetin S, Köker A. Koroner arter hastalığı tanısında treadmill egzersizine kıyasla dipiridamol ekokardiyografisi. Türk Kardiyol Dern Arş 22 156-60, (1994)

Eryol NK, Başar E, Ergin A, Çetin S, Köker A. Akut miyokard infarktüsü sonrası ventriküler septal rüptür. Erciyes Tıp Dergisi 16, 95-97, (1994)

Başar E, Çetin S, Ergin A, Eryol NK, Köker A. Saf Mitral Darlığı Olan Hastalarda Digoksin ve Verapamilin Kalp Hızı, Pulmoner Arter ve Pulmoner Wedge Basınçları Üzerine Etkileri. Türk Kardiyol Dern Arş; 2, 20-3, (1994)

Başar E, Apak AS, Ergin A, Eryol NK, Çetin S, Köker A. Hafif ve orta Dereceli Hipertansiyonda Silazapril ve Amplodipin’in Sol Ventrikül Kitlesi ve Diastolik Fonksiyonlarına Etkileri. T Klin Kardiyoloji; 8,28-32, (1995)

Başar E, Ergin A, Eryol NK, Çetin S, Köker A. Akut Anterior Myokard İnfarktüsünde İnferior Derivasyonlardaki ST Çökmesinin önemi. MN Kardiyoloji 2, 186-9, (1995)

Ergin A, Başar E, Eryol NK, Sakallı A, Deliceo A, Kahraman S, Ünal Ş, Çetin S, Köker A. Dilate Kardiyomiyopatide Mitral Yetmezliği. MN Cardiology 2,173-5, (1995)

Başar E, Eryol NK, Ergin A, Çetin S, Köker A. Koroner Arter Çıkış Anomalileri. Erciyes Tıp Dergisi 1995;17(1): 37-42.

Sakallı A, Ünal Ş, Eryol NK, Oğuzhan A, Ergin A, Köker A. Streptokinaz Verilen Akut Myokard İnfarktüslü Hastalarda Hastane İçi Mortalitesini Etkileyen Faktörler. MN Kardiyoloji 2, 384-9, (1997)

Eryol NK, Çetin S, Ergin A, Ünal Ş, Kıranatlıo B, Köker A. Spontan Eko Kontrast Trombüse Dönüşüyor mu? Bir Prospektif Çalışma. Türk Kardiyol Dern Arş 25, 358-62, (1997)

Abacı A, Oğuzhan A, Eryol NK, Ünal Ş, Delice A, Kıranatlıo B, Ergin A. Anjiyografi hastalarında HBs Antijen ve Anti-HCV Antikor Sıklığı. TGKD; 3: 163-6, (1997)

Ünal Ş, Oğuzhan A, Abacı A, Eryol NK, Ergin A. Olgu Sunumu: Künt Göğüs Travmasına Bağlı Akut İnferior Miyokard İnfarktüsü. TGKD 1997; 4 : 216-217.

Oğuzhan A, Abacı A, Kıranatlı B, Eryol NK, Ergin A. Sağlıklı Kişilerde QT aralığı dağılımının tekrarlanabilirliği. Türk J Cardiol, 1, 265-8 (1998)

Oğuzhan A, Abacı A, Eryol NK, Ünal Ş, Kahraman S, Ergin A. Ayna Görüntülü Desktrokardi Olgusunda normal koroner arterli miyokard infarktüsü. Türk J Cardiol, 2, 49-52, (1999)

Oğuzhan A, Abacı A. Eryol NK. Ergin A. Sol Ventrikül diyastolik fonksiyonlarının değerlendirilmesinde doku Doppler ekokardiyografi. Türk J Echocardiography, 1, 69-73, (1999)

Abacı A, Oğuzhan A, Deliceo A, Arınç H, Kıranatlı B, Eryol NK, Ergin A. Trombolitik Tedavinin Miyokard İnfarktüsü Sonrası Patolojik Q Dalga Gerilemesi Üzerine Etkisi. T Klin Kardiyoloji 12, 7-12, (1999)

Abacı A, Arınç H, Oğuzhan A, Çiçek Y, Eryol NK, Ergin A. Koroner Arterleri Normal ya da Normale yakın olan Hastalarda Koroner Arter Hastalığının Anjiyografik Progresyonu. TGKD, 3, 12-6 (1999)

Kahraman S, Abacı A, Oğuzhan A, Eryol NK, Ergin A. Nifedipin ve kaptorilin sol ventrikül sistolik  ve diyastolik fonksiyonlar üzerine akut etkileri. T Klin J Cardiol, 12, 64-7, (1999)

Oğuzhan A, Abacı A, Eryol NK, Kıranatlı B, Ünal Ş, Ergin A, Çetin S. Doku Doppler Görüntülemesi: Sol Ventrikül Diyastol Sonu Basıncının Tahmininde Noninvazif Bir Teknik. Türk Kardiyol Dern Arş, 28, 82-7, (2000)

Arınç H, Abacı A, Oğuzhan A, Çiçek Y, Kıranatlı B, Eryol NK, Başar E, Ergin A, Çetin S. Miyokard infarktüsünden sorumlu lezyonun infarktüs öncesi anjiyografik durumu. Türk Girişimsel Kard. Der, 4, 71-5, (2000)

Başar E, Eryol NK, Salur S, Oğuzhan A, Abacı A, Çiçek Y, Topsakal R, Ergin A, Çetin S. Atrioventriküler tam blok gelişen akut inferior miyokard infarktüsünde geniş QRS kompleksinin mortaliteye etkisi. T Klin J Cardiol, 13: 462-66, (2000)

Abacı A, Oğuzhan A, Özdoğru İ, Sirkeci T, Elönü O, Kıranatlı B, Eryol NK, Başar E, Ergin A, Salur S, Çetin S. Mitral anular kalsifikasyon ile koroner arter hastalığı arasındaki ilişki. Türk J Echocardiography, 2, 5-12, (2000)

Eryol NK, Tanrıverdi F, Topsakal R, Abacı A, Bayram F, Başar E, Ergin A, Keleştimur F. Hipofiz yetersizliği olan hastalarda büyüme hormonu tedavisinin lipid profili, kan bassıncı ve vücut kompozisyonu üzerine etkileri: 6. Ay erken dönem sonuçları. Türk Kardiyol Dern Arş. 29, 674-7, (2001)

Kula M, Tutuş A, Abacı A, Oğuzhan A, Arslan SM, Ergin A. Comparison between rest technetium-99m-tetrofosmin and rest-redistribution thallium-201 SPECT in stable patients with healed myocardial infarction. Nucl Med Commun 22, 1317-24, (2001)

Eryol NK, Güven M*, Topsakal R, Abacı A, Başar E, Ergin A, Çetin S. Dilate Kardiyomiyopatili hastalarda Aralıklı Dobutamin Tedavisi Faydalı mıdır? Ana Kar Der, 3, 220-23, (2002)

Eryol NK, Başar E, Topsakal R, Abacı A,  Oğuzhan A, Ergin A, Çetin S. Göğüs Ağrısının  Lokalizasyonu ve Yayılımı ile Lezyonlu Koroner Arter Arasında bir İlişki Var mıdır? Türk J Cardiol, 5, 12-6, (2002)

Eryol NK, Çolak R, Topsakal R, Abacı A, Güven M,  Başar E, Ergin A, Çetin S. Diabetik Hastalarda Kalp ve Böbrek Tutulumu. MN Kardiyoloji Dergisi, 9, 137-40, (2002)

Kula M, Tutuş A, Ünal Ş, Topsakal R, Ergin A. Technetium-99m-tetrafosmin imaging with incremental nitroglycerin infusion to detect severely ischaemic but viable myocardium: a comparative study with thallium-201. Nucl Med Commun, 24, 987-994, (2003)

Topsakal R, Sağlam H, Eryol NK, Kıranatlı B, Seyfeli E, Abacı A, Oğuzhan A, Ergin A, Çetin S. Diyabetik Olmayan Hipertansif ve Normotansif Hastalarda Anjiyografik Olarak Koroner Arter Hastalığının Karşılaştırılması. Medikal Network Kardiyoloji, 10, 185-9, (2003)

Abaci A, Oguzhan A, Topsakal R, Seyfeli E, Yilmaz Y, Eryol NK, Basar E, Ergin A. Intracoronary electrocardiogram and angina pectoris during percutaneous coronary interventions as an assessment of myocardial viability: Comparison with low-dose dobutamine echocardiography. Catheter Cardiovasc Interv, 60, 469-76, (2003)

Topsakal R, Eryol NK, Abacı A, Oymak S, Özdoğru İ, Yılmaz Y, Seyfeli E, Oğuzhan A, Ergin A. The Relation Between Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Coronary Collateral Vessels. Angiology (press) (2004)

Topsakal R, Eryol NK, Özdoğru İ, Seyfeli E, Abacı A, Oğuzhan A, Başar E, Ergin A, Çetin S. Color Doppler Tissue Imaging to Evaluate Left Atrial Appendage Function In Patients With Mitral Stenosis in Sinus Rhythm. Echocardiography (press).(2004)

Topsakal R, Bayram F, Çalışkan M, Özdoğru İ, Eryol NK, Gökçe C, Gür M, Ergin A. Glukoz tolerans bozukluğu olan hastalarda aortun elastik özelliklerinin konvansiyonel ve renkli doku Doppler ekokardiyografiyle değerledirilmesi. Türk Kardiyol Dern Arş, 32, 16-2, (2004)

Ergin A, Eryol NK, Ünal Ş, Deliceo A, Topsakal R, Seyfeli E. Pharmacological Profile of Congestive Heart Failure at Turkish Academic Hospitals. Anadolu kard der (pres) (2004)

Topsakal R, Eryol NK, Sağlam H, Seyfeli E, Arınç H, Özdoğru İ, Başar E, Ergin A. Akut anterior miyokard infarktüsünde trombolitik tedavinin sol ventrikülde trombus ve spontan eko kontrast oluşumuna etkisinin multiplan transözefajiyal ekokardiyografiyle değerlendirilmesi. Türk ekokardiyografi dergisi (press)

Topsakal R, Gür M, Eryol NK, Ergin A. Stent uygulamasının geç komplikasyonu olarak sol ön inen arter ve sol ventrikül yalancı anevrizması arasında koroner arter fistülü. Türk kardiyoloji dergisi (press), (2004).

ULUSLARARASI  KONGRE ve BİLDİRİLER

ULUSAL DERGİLERDE YAYINLAN MAKALELER
ULUSAL KONGRE ve BİLDİRİLER
 

              

Göreve Başlama Tarihi