Prof. Dr. Yiğit Akçalı

 

Oda Tel : 27781

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kalp-Damar Cerrahisi  Anabilim Dalı

38039-Kayseri

Email: yigitakcali@gmail.com
Web Sayfası: www.yigitakcali.com

DİPLOMALAR

 

Lisans

 

Yüksek Lisans (Mezun Olduğu Tıp Fakültesi)

1981,  Ege Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesi, İzmir

Doktora (Uzmanlık Aldığı Üniversite)

1987, Uz. Dr., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Kayseri

 

1989, Yrd. Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Kayseri

 

1994, Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Kayseri

 

2000, Prof. Dr.,  Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi  AD, Kayseri

 

 

 

 

                                                     

İLGİ ALANLARI (ARAŞTIRMA ALANI)

 

 Akademik ilgileri

 

Aortik ve büyük vasküler ( arteriyel ve kavalar gibi venöz) cerrahi hastalıklar

Periferik vasküler cerrahi hastalıklar: Tedavi; Endovasküler anevrizma onarımı (EVAR)

Kronik venöz-lenfatik hastalıklar: Tedavi; Endovenöz lazer terapi (EVLT)

Trombozis: venöz tromboembolizm

Torasik outlet sendromları

Doğumsal damar anormallikleri: vasküler malformasyonlar ve hemanjiyomalar

Vasküler erişim (Angioaccess)

Vasküler biyoloji

 

Araştırmalar/projeler

 

Aterotrombotik hastalıkların (Periferik arteryel hastalık, koroner arter hastalığı ve serebrovasküler hastalık) prevalansı

Venöz tromboemboli: Çok-merkezli klinik çalışma

”Kronik yara kliniği”

”Tromboz kulübü”

”Erciyes Behçet Komitesi”

 

Yönetsel pozisyonlar

 

Ulusal Vasküler Cerrahi Dergisi: Danışma Kurulu Üyesi

Fleboloji Dergisi: Editoryal Kurul Üyesi

Türk Kardiyovasküler Bilimler Dergisi: Danışma Kurulu Üyesi

Türk Travma ve Acil Cerrahi Dergisi: Editoryal Kurul Üyesi

Türk Kalp Damar Cerrahisi Dergisi: Danışma Kurulu Üyesi

Türk Fleboloji Derneği: Yönetim Kurulu Üyesi

Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği: Disiplin Kurulu Üyesi

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği: Üye ve kurucu Üyesi

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği: Üye

The Cardiothoracic Surgery Network: Üye

European Venous Forum: Üye

Vascular Biology Working Group: Üye

The Journal of Clinical Anatomy: Reviewer

Tromboz kulübü: Başkan

Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği: Endovasküler Cerrahi Çalışma Grubu Üyesi

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği: Periferik Damar Cerrahisi Çalışma ve Eğitim Grubu Üyesi

Ödüller, Board sertifikaları

 

TUBITAK (2–3–2005/623):2, Makale

TUBITAK (12–7–2005/2074):1, Makale

TUBITAK (12–9–2005/2622):4, Makale

 

Türk Göğüs Cerrahisi Board: 20–09–2003, No. 33

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Board: 25–03–2006

 

Yayınlar: Kitaplar, ders notları

 

Toraks, Kalp ve Damar Cerrahisi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yayın No.28, Kayseri

Vasküler Cerrahi I: Arteriyel ve Lenfovenöz hastalıklar, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yayın No.52, Kayseri

Vasküler Cerrahi II: Arteriyel ve Lenfovenöz hastalıklar, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yayın No.56, Kayseri

Toraks Cerrahisi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yayın No.57, Kayseri

Heimlich Manevrası, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yayın No.62, Kayseri

Toraks ve Kardiyovasküler Cerrahi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yayın No.63, Kayseri

Kardiyovasküler Cerrahi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yayın No.72, Kayseri

Kitap Çevirisi: Andreoli and Carpenter's Cecil Essentials of Medicine, Saunders, 2007

    Chapter   8: Acquired Heart Valve Disease, pp.86-96

    Chapter 11: Pericarial and Myocardial Disease, pp. 145-157

    Chapter 13: Vascular Disease and Hypertension, pp. 167-189

    (Baskıda)

 

3 TEMEL YAYINI

Y.Akçalı, et al. Kardiyo-pulmoner bypasstan sonra serum kortizol düzeyi ile periferik lenfositler arasındaki ilişki. Erciyes Tıp Dergisi, 1988; 9:217-258.

Y.Akçalı, et al. Büyümekte olan köpeklerde primer vasküler anastomoz: Polidiaksonon ve propilenin iki ayrı dikiş tekniğiyle karşılaştırılması. Pediatrik Cerrahi Dergisi 1994; 8:90-94.

Y.Akçalı, et al. The Effect of Standard Posterolateral Versus Muscle-Sparing Thoracotomy on Multiple Parameters.   Ann Thorac Surg 2003;76:1050–4.

 

BİLİMSEL ÇALIŞMALARI

ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 

1-Y.Akçalı, et al. Chest wall deformities. Acta Chirurgica Hungarica 1999;38:1–3.

 

2-Y.Akçalı,  et al.The Effect of Standard Posterolateral Versus Muscle-Sparing Thoracotomy on Multiple Parameters.   Ann Thorac Surg 2003;76:1050–4.

 

3-Y. Akçalı, et al. Tracheol adenoid cyctic carcinoma mimicking bronchial asthma Asian Cardiovascular and  Thoracic Annals 1999;7:144-146

 

4-Y.Akcali, et al. A technique facilitating muscle-sparing thoracotomy. Asian Cardiovasc Thorac Ann. 2002 Jun;10(2):194-5.

 

5-Y.Akcali,  et al. Angiomyolipoma with Cavoatrial Extension. Eur Urol. 2006; 50:605–606.

 

6-Y. Akcali,  et al. Angiomyolipoma with Cavoatrial Extension:part-II. Eur Urol. 2006; 50: 854–856

 

7-Y. Akcali,et al. A giant aneurysm of a branch of axillary artery. J Vasc Surg. 2007 (in press)

 

8-F.Oğuzkaya, Y.Akçalı, et al. Unusually located hydatid cysts:Intrathoracic but extrapulmonary. Ann Thorac Surg 1997; 64:334-337.

 

9-F.Oğuzkaya, Y.Akçalı, et al. Tracheobronchial foreign body aspirations in childhood: A 10-year experience. Eur J Cardiothorac Surg 1998; 14:388-392.

 

10-F.Oğuzkaya, Y.Akcali, et al.Tumour cell frequency in pleural lavage in cases with stage I epidermoid lung cancer with no visceral pleural involvement. ANZ J Surg. 2005 May;75(5):300–1.

 

11-F.Oğuzkaya, Y.Akçalı. Multiple pellets expectoration: bronchial repair by using a costal cartilage graft. Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery 2003; 2:268-269.

 

12-H.Ceyran, Y.Akçalı, et al. Surgical treatment of vasculo-Behçet’s disease. VASA 2003; 32:149-153.

 

13-H.Ceyran, Y.Akçalı, et al. Benefit of using a triple-lumen catheter to monitor left atrial pressure. Acta Anaesthesiol Scan 2003; 47:430-432.

 

14-M. Bilgin, Y.Akçalı,et al. Extra-pleural regional versus systemic analgesia for relieving postthoracotomy pain: A clinical study of bupivacaine compared with metamizol. J Thorac Cardiovasc Surg 2003; 126:1580-1583.

 

15- M. Bilgin, Y.Akcali, et al. Benefits of early aggressive management of empyema thoracis. ANZ J Surg. 2006;76(3):120-2.

 

16-A.Coruh, Y.Akcali, et al. modified pudendal thigh flap for perineoscrotal reconstruction: a case of Leriche syndrome with rapidly progressing Fournier’s gangrene. Urology; 64:1030, 2004

 

17-M.Bilgin, F.Oğuzkaya, Y.Akçalı. Is capitonnage unnecessary in the surgery of intact pulmonary hydatid cyst? ANZ j Surg 2004; 74:40-42.

 

18-C.Kahraman, K.Taşdemir, Y.Akçalı, et al. Blunt thoracic trauma: Analysis of 1730 patients. Asian Cardiovasc Thorac Ann 1998; 6:308-312.

 

19-C.Kahraman, F.Oğuzkaya, Y.Akçalı, et al. Lung infections due to aspirated foreign bodies:analysis of 84 cases. Asian Cardiovasc Thorac Ann 1999; 7:305-308

 

20-E. Mavili, H. Donmez, N. Ozcan and Y. Akcali. Endovascular Treatment of Lower Limb Penetrating Arterial Traumas. Cardiovasc Intervent Radiol. 2007 (in press)

 

 

ULUSLARARASI  KONGRE ve BİLDİRİLER

 

1- Y.Akçalı, et al. Pediatrik yaş grubunda Perthes sendromu. VIII.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 14-16 Eylül 1988, Girne.

 

2- Y.Akçalı, et al. Kaviteleşme gösteren egzojen lipoid pnömoni. VIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 14–16 Eylül 1988, Girne.

 

3- Y.Akçalı, et al. Surgical treatment of pulmonary hydatid disease. A 12 year experience with 197 cases.  XV. Extraordinary Congress For The Celebration Of The 50 Years A.I.H., Rome, November 4–8, 1991.

 

4- Y.Akçalı, et al. Surgical treatment of empyema thoracis. A review of 256 cases. International Congress of Thorax Surgery, Athens, July 1–8, 1997, p.159.

 

5- Y.Akçalı, et al. Klippel-Trenaunay syndrome in disease of the veins. 2nd International Congress of the Phlebology, March 25–28, 1998, Nicossia, Cyprus. Abstract book, p.77.

 

6- Y.Akçalı, et al. Primary varicose vein in the lower limbs: A review of 400 cases. 2nd International Congress of the Phlebology, March 25-28, 1998, Nicossia, Cyprus. Abstract book, p.25.

 

7-Y.Akçalı, et al. Masses masquerading as mediastinal tumors: A review of twenty-four cases. Cardiovascular Enginering 5:128, 2000.

 

8-Y.Akçalı, et al. Treatment of the vascular thoracic outlet syndrome: a report of eight cases. Cardiovascular Enginering 5:146, 2000.

 

9-Y.Akçalı, et al. Video-assisted thoracoscopy for the diagnosis and treatment of chest injuries: Cappadocia experience. 5th International Symposium of Thoracoscopic Surgery, April 29-May 1, 1998., Tokyo, Japan.

 

10-Y.Akçalı, et al. Congenital deformities of the anterior chest wall. 2nd International Congress of Thorax surgery, June 24–27, 1998, Bologna, Italy.

 

11-Y.Akçalı, et al. Masses masquerading as mediastinal tumors. A report of nineteen cases. IV International meeting on general Thoracic surgery, March 4-5th 1999, Barcelona, Spain.

 

16-Y.Akçalı, et al. Treatment of the thoracic outlet vascular syndrome. A report of seven cases. IV International meeting on general Thoracic surgery, March 4-5th 1999, Barcelona, Spain.

 

12-Y.Akçalı, et al. Fibrin glue and pulmonary parenchymal repair. An experimental study. IV International meeting on general Thoracic surgery, March 4-5th 1999, Barcelona, Spain.

 

13- Y. Akçalı, et al. Arm venous hypertension following dialysis angioaccess. 5th International Congress of the Vascular Access Society, 11-13 June 2007, Nice, France.

 

14-A.Şahin, Y.Akçalı, et al. Emergency thoracotomy in chest injuries. 2nd  International Congress of Thorax surgery, June 24-27, 1998, Bologna, Italy.

 

15-F.Oğuzkaya, Y.Akçalı, et al. A report of 305 cases. International Congress of Thorax Surgery, Athens, July 1–8, 1997, p.159.

 

16-C.Kahraman, Y.Akçalı,et al. Thoracic injuries. An analysis of 2000 cases. International Congress of Thorax Surgery, Athens, July 1–8, 1997, p.159.

 

17- C. Kahraman, Y. Akcali, et al. Early and late results of vascular access for hemodialysis : a review of 960 cases with 2278 arteriovenous fistulas. 51st International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery. June 29-July 1, 2002, Helsinki

 

18- C.Kahraman, Y.Akçalı, et al. Comparison of the results of the treatment in deep venous thromboses of the lower limb. 2nd International Congress of the Phlebology, March 25-28, 1998, Nicossia, Cyprus. Abstract book, p.57.

 

ULUSAL DERGİLERDE YAYINLAN MAKALELER

 

 

1-Y.Akçalı, et al. Kardiyo-pulmoner bypasstan sonra serum kortizol düzeyi ile periferik lemfositler arasındaki ilişki. Erciyes Tıp Dergisi, 1988; 9:217-258.

 

2-Y.Akçalı, et al. Trakeobronkiyal yabancı cisimler: Klinik araştırma. Pediatrik Cerrahi Dergisi 1988; 2:168-172.

 

3-Y.Akçalı, et al. Nadir bir yabancı cisim aspirasyonu. Erciyes Tıp Dergisi, 1988; 10:495-498.

 

4-Y.Akçalı, et al. Pediatrik yaş grubunda Perthes sendromu. Erciyes Tıp Dergisi, 1989; 11:206-211.

 

5-Y.Akçalı, et al. Kaviteleşme gösteren egzojen lipoid pnömoni. Erciyes Tıp Dergisi, 1989; 11:405-409.

 

6-Y.Akçalı, et al. Özefagus yabancı cisimleri. Erciyes Tıp Dergisi 1990; 12:51-60.

 

7-Y.Akçalı, et al. Pediatrik yaş grubunda özefagus yabancı cisimleri. Pediatrik Cerrahi Dergisi 1990; 4:53-56.

 

8-Y.Akçalı, et al. Kistik schwannoma. Erciyes Tıp Dergisi 1990; 12:297-301.

 

9-Y.Akçalı, et al. Akut arteriyel embolik hastalık:149 vakalık klinik çalışma. Erciyes Tıp Dergisi 1990; 12:233-243.

 

10-Y.Akçalı, et al. Alt ekstremite variköz venleri: 200 olgunun gözden geçirilmesi. Erciyes Tıp Dergisi 1990; 12:548-555.

 

11-Y.Akçalı, et al. Kalp yaralanmaları: Tanı ve tedavisi. Erciyes Tıp Dergisi 1991; 13:220-226.

 

12-Y.Akçalı, et al. Nadir bir spontan hemotoraks nedeni: Paraganglioma. Erciyes Tıp Dergisi 1991; 13:249-253.

 

13-Y.Akçalı, et al. Surgical management of isolated sternal fractures. Erciyes Tıp Dergisi 1991; 13:408-411.

 

14-Y.Akçalı, et al. Vaskülo-Behçet sendromunda venöz lezyonlar. Erciyes Tıp Dergisi 1991;13:412-415.

 

15-Y.Akçalı, et al. Kistik timoma. Erciyes Tıp Dergisi 1991; 13:416-423.

 

16-Y.Akçalı, et al. Takayasu hastalığı. Erciyes Tıp Dergisi 1991; 13:541-545.

 

17-Y.Akçalı, et al. Benign monomorfik teratoma. Erciyes Tıp Dergisi 1991; 13:546-550.

 

18-Y.Akçalı, et al. Nadir bir pulmoner hastalık:Naeglerioz. Erciyes Tıp Dergisi 1991; 13:551-554.

 

19-Y.Akçalı, et al. Foreign bodies of upper aero-digestive tract:A clinical study. Erciyes Tıp Dergisi 1992; 14:72-82.

 

20-Y.Akçalı, et al. Reimplantation response in canine lungs. Erciyes Tıp Dergisi 1992;14:156-171.

 

21-Y.Akçalı, et al. Disseminated intravascular coagulation in blunt trauma to the chest. Erciyes Tıp Dergisi 1992;14:222-228.

 

22-Y.Akçalı, et al. Pulmonary hydatid  disease:A retrospective study. Erciyes Tıp Dergisi 1992;14:361-369.

 

23-Y.Akçalı. Pulmonary aspergilloma: A case report. Erciyes Tıp Dergisi 1992;14:388-390.

 

24-Y.Akçalı, et al. Traumatic diaphragmatic hernias: Diagnosis and management. Erciyes Tıp Dergisi 1992;14:500-509.

 

25-Y.Akçalı. Intrapulmonary bronchogenic cyst: A case report. Erciyes Tıp Dergisi 1992;14:515-518.

 

26-Y.Akçalı, et al. The roentgeno-diagnosis of pulmonary hydatid disease: A review of 200 radiograms of hydatid cysts. Erciyes Tıp Dergisi 1992; 14:495-499.

 

27-Y.Akçalı, et al. Congenital deformities of the anterior chest wall. A 10 years surgical experience. Erciyes Tıp Dergisi 1993; 15:152-159.

 

28-Y.Akçalı. Spontan hemotoraks. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 1993; 2:107-110.

 

29-Y.Akçalı.  Erişkinin solunum sıkıntısı sendromu. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 1993; 2:123-126.

 

30-Y.Akçalı, et al. Surgical treatment of mediastinal masses: A clinical study. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 1993; 2:209-217.

 

31-Y.Akçalı, et al. Büyümekte olan köpeklerde primer vasküler anastomoz: Polidiaksonon ve propilenin iki ayrı dikiş tekniğiyle karşılaştırılması. Pediatrik cerrahi Dergisi 1994; 8:90–94.

 

32-Y.Akçalı, et al.  Azigos lobu. Erciyes Tıp Dergisi 1996; 18:207-210.

 

33-Y.Akçalı, et al. Bronşektazi: Tanı ve tedavi. Klinik araştırma. Cerrahi Tıp Arşivi 1997; 2:47-54.

 

34-Y.Akçalı, et al. Potansiyel bir tehlike: “Türban” iğnesi aspirasyonları. Heybeliada Tıp Bülteni 1997; 3: 49-51.

 

35-Y.Akçalı, et al. Klippel-Trenaunay sendromu: Klinik, radyolojik ve terapötik inceleme. Klinik Bilimler ve Doktor Dergisi 1997; 3:530-534.

 

36-Y.Akçalı, et al. Intrathoracic goiters. Erciyes Tıp Dergisi 1997; 19:60–66.

 

37-Y.Akçalı, et al. Eloesser flap or open window thoracotomy. An operation for empyema thoracis. Cerrahi Tıp Arşivi 1997; 2:139-143.

 

38-Y.Akçalı, et al. A technique to reduce air leaks after reduction pneumoplasty. Cerrahi Tıp Arşivi 1997; 2:161-162.

 

39-Y.Akçalı, et al. Type II primary femoral artery aneurysm: A case report. Erciyes Tıp Dergisi 1998; 20:89-93.

 

40-Y.Akçalı, et al. Toraks travmaları tanı ve tedavisinde “video-assisted” torakoskopi: Kapadokya deneyimi. Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 1998; 6:347-350.

 

41- C.Kahraman, Y.Akçalı, et al. Eksternal juguler venin anevrizmal dilatasyonu. Erciyes Tıp Dergisi, 1988; 10:499–502.

 

42- C.Kahraman, Y.Akçalı, et al. Plevral effüzyonlarda iğne biyopsisinin tanısal değeri. Erciyes Tıp Dergisi, 1989; 11:200-205.

 

43- C.Kahraman, Y.Akçalı, et al. Plevra ampiyemi ve tedavisi:206 olgunun gözden geçirilmesi. Erciyes Tıp Dergisi, 1989;  11:334-340.

 

44- C.Kahraman, Y.Akçalı, et al. Akut iliyofemoral derin ven trombozlarında venöz trombektominin sonuçları. Erciyes Tıp Dergisi 1990; 12:44-50.

 

45- C.Kahraman, Y.Akçalı, et al. Spontan pnömotoraks ve tedavisi. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Araştırma Dergisi 1990; 8:253-257.

 

46- C.Kahraman, Y.Akçalı, et al. Travmatik diyafragma rüptürleri. Çağdaş Cerrahi Dergisi 1990; 4:145-148.

 

47- L.Elbeyli, Y.Akçalı,et al. Behçet hastalığında pulmoner ve vasküler lezyonlar. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1992; 3:230-235.

 

48- C.Kahraman, Y.Akçalı,et al. Künt toraks travması:1200 olgunun analizi. Erciyes Tıp Dergisi 1995; 17:318-324.

 

49- F.Oğuzkaya, Y.Akçalı. Bronkojenik karsinomada nihai rezeksiyona kontraendikasyonlar. Erciyes Tıp Dergisi 1996; 18:218-222.

 

50- H.Ceyran, Y.Akçalı,et al. İzole penetran gluteal yaralanmalar: Yaşamı potansiyel olarak tehdit eden bir travma. Damar Cerrahisi Dergisi 1997; 2:64-67.

 

51-C.Kahraman, Y.Akçalı,et al. Paragangliomaların lokalizasyonu ve cerrahi tedavisi. Cerrahi Tıp Arşivi 1997; 2:116-120.

 

52-F.Oğuzkaya, Y.Akçalı, et al. Torasik özefageal divertiküller. Erciyes Tıp Dergisi 1997; 19:57-59.

 

53-F.Oğuzkaya, Y.Akçalı, et al. Toraks duvarı tümörlerinin cerrahi tedavisi. Cerrahi Tıp Arşivi 1997; 2:176-180.

 

54- C.Kahraman, Y.Akçalı, et al. Torasik outlet kompresyon sendromunda cerrahi tedavi. Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 1997; 5:300-305.

 

55- C.Kahraman, Y.Akçalı, et al. Mediastinal primer tümör ve kistler. Cerrahi Tıp Arşivi 1998; 3:20-26.

 

56-C.Kahraman, Y.Akçalı.Torasik outlet sendromunda cerrahi tedavi. Cerrahi Tıp Arşivi 1998; 3:40-47.

 

57-F.Oğuzkaya, Y.Akçalı, et al. Postoperatif ağrının kontrolü için standart ve “muscle sparing” torakotomilerde ekstraplevral bölgesel analjezi ve sistemik analjeziklerin karşılaştırılması. Cerrahi Tıp Arşivi 1998; 3:71-74.

 

58-C.Kahraman, Y.Akçalı,et al. Bronşiyal astmayı taklit eden trakeal adenoid kistik karsinoma: Olgu sunumu. Cerrahi Tıp Arşivi 1998; 3:75-79.

 

59-H.Ceyran, Y.Akçalı, et al. İzole juguler ven anevrizmaları. Damar Cerrahisi Dergisi 1999; 1:32-35.

 

60-C.Kahraman, Y.Akçalı, et al. 152 olguluk bir seride Intratorasik kistlerin cerrahi tedavisi. Erciyes Tip Dergisi; 11:190–199, 1989.

 

61-M.Bilgin, Y.Akcali, et al. Mediastinal kistik lenfanjiyoma: nadir bir mediastinal tumor. Turk Solunum Dergisi; 5:187-188, 2004

 

62-Ş.Yardım, A.Boyacı, Y.Akçalı, et al. Trakeobronkiyal yabancı cisimlerin çıkarılmasında anestezi problemleri. Erciyes Tıp Dergisi, 1988;9:309–313.

 

63-C.Kahraman, G.Tekin, Y.Akçalı, et al. Göğüs tüpü drenajında kan gazı analizlerinin klinik önemi. Erciyes Tıp Dergisi, 1989; 11.287-295.

 

64-C.Kahraman, L.Elbeyli, Y.Akçalı. Spontan pnömotoraksta tüp torakostomisi öncesi ve sonrası solunum fonksiyonları. Erciyes Tıp Dergisi, 1989; 11:462-468.

 

65-C.Kahraman, L.Elbeyli, Y.Akçalı. Spontan pnömotoraksta tüp torakostomisi öncesi ve sonrası kan gazı değerleri. Erciyes Tıp Dergisi, 1989; 11:469-475.

 

66-C.Kahraman, L.Elbeyli, Y.Akçalı. Spontan pnömotoraksta tüp torakostomisi öncesi ve sonrası elektrokardiyografik bulguların değerlendirilmesi. Erciyes Tıp Dergisi, 1989; 11:476-483.

 

67-C.Kahraman, T.Ökten, Y.Akçalı, et al. Ganglionöroma. Erciyes Tıp Dergisi 1990; 12:291-296.

 

68-L.Elbeyli, C.Kahraman, Y.Akçalı, et al. Vena cava superior sendromunun aksiller venografiyle değerlendirilmesi. Çağdaş Cerrahi Dergisi 1992; 6:139-141.

 

69-N.Emiroğulları, H.Ceyran, K.Taşdemir; C.Kahraman, Y.Akçalı, et al. Intraarterial streptokinase infusion in arterial occlusions. ErciyesTıp Dergisi 1993; 15:144-147.

 

70-K.Dural, L.Elbeyli, Y.Akçalı. Akciğer kanserlerinde skalen lenf nodu biyopsisinin değeri. Tüberküloz Toraks 1994; 42:265-268

 

71-N.Emiroğulları, K.Taşdemir, H.Ceyran, H.Yılmaztürk, Y.Akçalı. Lomber sempatektomi yapılan 142 olgunun retrospektif olarak incelenmesi. Erciyes Tıp Dergisi 1994; 16:32-35.

 

72-F.Oğuzkaya, C.Kahraman, Y.Akçalı, et al. Şilotoraks: Dört vakanın incelenmesi. Erciyes Tıp Dergisi 1994; 16:196-200.

 

73-K.Taşdemir, C.Kahraman, N.Emiroğulları, A.Ekecik, Y.Akçalı. Penetran karotis arter yaralanmaları.  Erciyes Tıp Dergisi 1994; 16:349-351.

 

74-C.Kahraman, L.Elbeyli, Y.Akçalı, et al. Reküren pnömotoraks olgularının retrospektif olarak incelenmesi. Erciyes Tıp Dergisi 1994; 16:227-231.

 

75-K.Taşdemir, H.Andaç, Y.Akçalı, et al. Mitral darlığın cerrahi tedavisinde kapalı mitral valvotomi. İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi 1995; 33:498-502.

 

76-C.Kahraman, K.Ceberut, Y.Akçalı, et al. İntratorasik hastalıkların tanı ve tedavisinde video yardımlı torakoskopik cerrahinin rolü. Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 1996; 1:68-73.

 

77-F.Oğuzkaya, C.Kahraman, Y.Akçalı, et al. Travmatik trakeobronkiyal yaralanmaların tanı ve tedavisi. Cerrahi Tıp Arşivi 1996; 1:207–210.

 

78-F.Oğuzkaya, M.Bilgin, İ.Gülmez, C.Kahraman, Y.Akçalı. Malign melanomlarda geç dönem toraks metastazı. Erciyes Tıp Dergisi 1996; 18:115-117.

 

79-F.Oğuzkaya, M.Bilgin, C.Kahraman, Y.Akçalı. Akciğerin nadir bir tümörü: inflamatuar psödotümör. Cerrahi Tıp Arşivi 1997;2:201–203.

 

80-M.Bilgin, F.Oğuzkaya, C.Kahraman, Y.Akçalı. Mediastinoskopinin akciğer kanserinin tanı ve evrelendirilmesinde rolü ve önemi. Erciyes Tıp Dergisi 1998; 20:25-31.

 

81-M.Aksu, AÖ.Ersoy, Y.Akçalı, et al. Nörojenik olmayan torasik çıkış sendromunda ulnar sinir elektronöromyografisi ve  F dalgası çalışması. Erciyes Tıp Dergisi 1998; 20:197-200.

 

82-AC.Durak, N.Özcan, M.Öztürk, A.Coşkun, N.Erdoğan, Y.Akçalı. Pulmoner embolilerin önlenmesinde inferior vena kava filtrelerinin kullanımı. Erciyes Tıp Dergisi 1998; 20:272-276.

 

83-M.Bilgin, F.Oğuzkaya, Y.Akçalı. Birinci kaburga kırıkları. Cerrahi Tıp Arşivi 1998; 3:13-15.

 

84-M.Bilgin, F.Oğuzkaya, Y.Akçalı. Mediastinal bronkojenik kist:Olgu sunumu. Cerrahi Tıp Arşivi 1998; 3:83-85.

 

85-C.Kahraman, K.Taşdemir, Y.Akçalı, et al. Hemodiyaliz amaçlı vasküler yaklaşımların erken ve geç dönem sonuçları: 891 vakanın gözden geçirilmesi. Damar Cerrahisi Dergisi 1998; 1:18–23.

 

86-F.Oğuzkaya, M.Bilgin, Y.Akçalı, et al. Erişkinlerin tek yanlı diyafragma paralizisi ve evantrasyonunda diyafragma plikasyonu. Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 1998; 6:163-167.

 

87-F.Oğuzkaya, H.Ceyran, Y.Akçalı, et al. Acil torakotomi gerektiren toraks yaralanmaları: On yıllık deneyim. Solunum Hastalıkları 1998; 9:393-401.

 

88-C.Kahraman, E.Güney, Y.Akçalı, et al. Özefagus perforasyonları ve tedavisi. Cerrahi Tıp Arşivi 1998; 3:120-126.

 

89-M.Bilgin, F.Oğuzkaya, C.Kahraman, Y.Akçalı. Akciğer hidatik kistlerinin tanı ve tedavi. Cerrahi Tıp arşivi 1998; 3:162-166.

 

92-M.Bilgin, C.Kahraman, Y.Akçalı. Malign pleural effüzyonda video-yardımlı torakoskopik talk plörodezis. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2001; 9: 225–228.

 

93-M. Bilgin, B.Tezcan, K. Deniz, C.Kahraman, S. Balkanlı, Y. Akçalı, F.Oğuzkaya. Gelişmekte olan tavşan trakeasına iki farklı sütür ve iki farklı teknik kullanmanın geç dönem trakeal darlık üzerine etkilerinin karşılaştırılması. Erciyes Tıp Dergisi,2002,24(4):185-193

 

94-K.Tasdemir, C.Kahraman, N.Emirogullari, A.Ekecik, Y.Akcali. Penetran karotid arter yaralanmalari. Erciyes Tip Dergisi; 16:349-351, 1994.

 

95-K.Dural, L.Elbeyli, Y.Akcali. Akciger kanserinde non-palpabl skalen lenf nodlarinin tanisal degeri. Tuberkuloz ve Toraks; 42:265-268, 1994.

 

 

ULUSAL KONGRE ve BİLDİRİLER

 

1- Y.Akçalı, et al. Pediatrik yaş grubunda Perthes sendromu. VIII.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 14-16 Eylül 1988, Girne.

 

2- Y.Akçalı, et al. Kaviteleşme gösteren egzojen lipoid pnömoni. VIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 14–16 Eylül 1988, Girne.

 

3- Y.Akçalı, et al. Travmatik olmayan akut arteryel oklüzyonlar. IV. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi,22–25 Eylül 1988, İstanbul.

 

4- Y.Akçalı, et al. Arteryel embolektomi. Ulusal Cerrahi Kongresi, 27–30 Mayıs 1990, İstanbul.

 

5- Y.Akçalı, et al. Tromboanjiitis obliterans. V.Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 26-27 Ekim 1990, Antalya.

 

6- Y.Akçalı, et al. Uzun süre diyaliz gerektiren kronik renal yetmezlikli hastalarda arteryovenöz fistül için yaklaşım yolları. V.Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 26-27 Ekim 1990, Antalya.

 

7- Y.Akçalı, et al. Kardiyak yaralanmalar. Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Derneği I.Ulusal Kongresi, 17-18 Ekim 1990, İstanbul

 

8- Y.Akçalı, et al. Superiyor vena cava sendromu. “Vaskülit Günleri” Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi, 30-31 Mayıs 1991, Ankara

 

9- Y.Akçalı, et al. Nonspesifik aortoarteritis. “Vaskülit Günleri” Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi, 30-31 Mayıs 1991, Ankara

 

10- Y.Akçalı, et al.  Plevral Neoplaziler: On yıllık bir deneyim. "TÜSAD 19. Ulusal Kongresi" Almira Otel, Bursa 20-24 Ekim 1991

 

11- Y.Akçalı, et al. Trakeobronkial yabancı cisimlerde komplikasyonlar ve cerrahisi üzerine retrospektif bir çalışma. "TÜSAD 19. Ulusal Kongresi" Almira Otel, Bursa 20-24 Ekim 1991.

 

12- Y.Akçalı, et al. Benign monomorfik teratoma. XI.Ulusal Çoçuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, 6-9 Kasım 1991.

 

13- Y.Akçalı, et al. Pediatrik yaş grubunda toraks travmaları. XI. Ulusal Çoçuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, 6–9 Kasım 1991.

 

14- Y.Akçalı, et al. Bronkiyal yabancı cisim aspirasyonlarının pulmoner rezeksiyonla sonuçlanan geç bir komplikasyonu: Bronşektazi. XIX.Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi, 12-14 Eylül 1991, Sivas

 

15- Y.Akçalı, et al.  İntratorasik kistik oluşumlar. XIX.Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi, 12-14 Eylül 1991, Sivas

 

16- Y.Akçalı, et al. Geniş myokard defektli penetran kardiyak yaralanmalarda kardiyopulmoner bypass gerekmeksizin cerrahi tedavi. X. Gevher Nesibe Tıp Günleri 11–14 Mart 1992, Kayseri.

 

17- Y.Akçalı, et al. Klippel-Trenaunay Sendromu.  X. Gevher Nesibe Tıp Günleri 11–14 Mart 1992, Kayseri.

 

18- Y.Akçalı, et al. Toraks duvarı tümörleri.  XI. Gevher Nesibe Tıp Günleri, 19–22 Nisan 1993, Kayseri.

 

19- Y.Akçalı, et al. Mediastinal tümörleri taklit eden kitleler.XI. Gevher Nesibe Tıp Günleri, 19–22 Nisan 1993, Kayseri.

 

20- Y.Akçalı, et al.  Travmatik toraks defektlerinin otojen fasya lata, muskuler flep ve kostal kemik greftleriyle kapatılması. XI. Gevher Nesibe Tıp Günleri, 19–22 Nisan 1993, Kayseri.

 

21- Y.Akçalı, et al. Bronkiyal kistle birlikte bulunan Bochdalek hernisi. XI. Gevher Nesibe Tıp Günleri, 19–22 Nisan 1993, Kayseri.

 

22- Y.Akçalı, et al. Primer spontan pnömotoraks: Klinik ve radyolojik tanı. XI. Gevher Nesibe Tıp Günleri, 19–22 Nisan 1993, Kayseri.

 

23-Y.Akçalı, et al. Non-neoplastik superior vena kava sendromu. XI. Gevher Nesibe Tıp Günleri, 19–22 Nisan 1993, Kayseri.

 

25-Y. Akçalı, et al. Mediastinal guatrlar. XII. Gevher Nesibe Tıp Günleri 11-14 Mayıs l994, EÜTF, Kayseri

 

26- Y.Akçalı, et al. Bronkiyal yabancı cisim aspirasyonları: Ardıl on türban iğnesi aspirasyonu. XX.Tüberküloz ve Göğüs hastalıkları Kongresi 7-9 Nisan 1994,Dedeman Oteli,Antalya

 

27- Y.Akçalı,  et al. Akciğer bleb ve büllöz hastalıklarında cerrahi tedavi. Klinik çalışma. XV. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Kayseri, 27–30 Mayıs 1997, Özet kitabı, s.172.

 

28- Y.Akçalı,  et al. Toraks ve kardiyovasküler yaralanmalarda şiddetin artan rolü. XV. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Kayseri, 27–30 Mayıs 1997, Özet kitabı, s.173.

 

29- Y.Akçalı, et al. Eloesser flap ya da açık pencere torakostomisi. XV. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Kayseri, 27–30 Mayıs 1997, Özet kitabı, s.174.

 

30- Y.Akçalı,  et al. Tip II primer femoral arter anevrizması. Olgu sunumu. XV. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Kayseri, 27–30 Mayıs 1997, Özet kitabı, s.176.

 

31- Y.Akçalı, et al. Redüksiyon pnömoplasti: Akciğerin büllöz hastalığının tedavisinde cerrahi bir seçenek. TÜSAD XXIV. Ulusal kongresi, İstanbul, 8–11 Haziran 1997, s.20.

 

32- Y.Akçalı, et al. Bronşektazi: Tanı ve cerahi tedavisi. Klinik araştırma. TÜSAD XXIV. Ulusal kongresi, İstanbul, 8–11 Haziran 1997, s.146.

 

33- Y.Akçalı et al. İzole juguler ven anevrizmaları. Üç olgunun bildirimi. IX.Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 23-26 Nisan 1998, Belek, Antalya. Özet kitabı, s.103.

 

34- Y.Akçalı et al. Toraks çıkışı sendromunu komplike eden subklaviyan arter trombozisi. Olgu sunumu. IX. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 23–26 Nisan 1998, Belek, Antalya. Özet kitabı, s.102

 

35- Y.Akçalı, et al. Vaskülo-Behçet hastalığına bağlı iliyofemoral arter anevrizmalarının cerrahi tedavisi. VI.Ulusal Behçet Kongresi, İstanbul Tıp Fakültesi, 27-28 Kasım 1997, İstanbul.

 

37- Y.Akçalı, N.Özcan, E.Mavili, H. Donmez. Periferik arteriyovenöz malformasyonlar. Ven Hastaliklari Ankara Gunleri 2. Toplantisi, Sheraton Hotel & Convention Center, 31Ekim-1Kasim, 2007, Ankara

 

38- Y.Akçalı, N.Özcan, E.Mavili. Klippel-Trenaunay sendromu. Ven Hastaliklari Ankara Gunleri 2. Toplantisi, Sheraton Hotel & Convention Center, 31Ekim-1Kasim, 2007, Ankara

 

39- Y.Akçalı, N.Özcan, E.Mavili. Venoz malformasyonlar:post-milenyum deneyim. Ven Hastaliklari Ankara Gunleri 2. Toplantisi, Sheraton Hotel & Convention Center, 31Ekim-1Kasim, 2007, Ankara

 

40- Y.Akçalı, N.Özcan, E.Mavili, Inanc Unlu. Behcet hastaliginda kaval ven okluzyonlari: Diyagnostik ve terapötik modaliteler. Ven Hastaliklari Ankara Gunleri 2. Toplantisi, Sheraton Hotel & Convention Center, 31Ekim-1Kasim, 2007, Ankara

 

41- Y.Akçalı, M.Kula, E.Mavili. Kronik Periferik lenfodem: klinik, etyopatogenetik ve terapotik acinsamalar.  Ven Hastaliklari Ankara Gunleri 2. Toplantisi, Sheraton Hotel & Convention Center, 31Ekim-1Kasim, 2007, Ankara.

 

42- Y.Akçalı et al. Toraks travmaları tanı ve tedavisinde videoasiste torakoskopi. 5.Ulusal Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Belek, Antalya, 20–24 Ekim 1998. Konrge kitabı, s.120.

 

43- Y.Akçalı et al. Ampyema torasis: Artık görülmüyor mu? 18-yıllık klinik deneyim. ToraksDerneği İkinci Kongresi, 6-10 Mayıs 1988, Talya Oteli, Antalya, Özet kitabı, s.36

 

44- H.Ceyran, Y.Akçalı.  Alt ekstremite variköz venlerinde etiyolojiye yönelik klinik çalışma.

Ulusal Cerrahi Kongresi 14-18 Mayıs 1992, İstanbul.

 

45- K.Taşdemir, Y.Akçalı, et al.  Tek yanlı diyafragma paralizisi ve evantrasyonu için diyafragmatik plikasyon. II. Ulusal Göğüs Kalp-Damar Cerrahisi Kongresi 5-7 Ekim 1992,Hotel Dedeman, Antalya.

 

46- K.Ceberut, Y.Akçalı, et al. Pulmoner rezeksiyonlar. XII. Gevher Nesibe Tıp Günleri 11-14 Mayıs l994, EÜTF, Kayseri

 

47- A. Kunt, Y.Akçalı et al. Periferik Vasküler travmalar XII. Gevher Nesibe Tıp Günleri 11–14 Mayıs l994, EÜTF, Kayseri

 

48- K.Taşdemir, Y.Akçalı, et al. Cerrahi Pratikte Mitral Valv Stenozu: 12 yıllık bir tecrübenin sonuçları.  X. Gevher Nesibe Tıp Günleri 11–14 Mart 1992, Kayseri.

 

49- H.Ceyran, Y.Akçalı, et al. Hemodiyaliz gerektiren kronik renal yetmezlikli hastalarda internal arteriyo-venöz fistülün erken ve geç komplikasyonları. X. Gevher Nesibe Tıp Günleri 11–14 Mart 1992, Kayseri.

 

50- F.Oğuzkaya, Y.Akçalı, et al.  Travmatik ve nontravmatik toraks patolojileri. X. Gevher Nesibe Tıp Günleri 11–14 Mart 1992, Kayseri.

 

51- K.Dural, Y.Akçalı, et al.  Akciğer kanserlerinde nonpalpabl skalen lenf nodu biyopsisinin diagnostik önemi. X. Gevher Nesibe Tıp Günleri 11–14 Mart 1992, Kayseri.

 

52- L.Elbeyli, Y.Akçalı et al. Video-asiste minimal invazif toraks cerrahisi XII. Gevher Nesibe Tıp Günleri 11-14 Mayıs l994, EÜTF, Kayseri

 

53- F.Oğuzkaya, Y.Akçalı,et al.  Plevral dekortikasyon. Klinik araştırma. TÜSAD XXIV. Ulusal kongresi, İstanbul, 8–11 Haziran 1997, s.148.

 

54- H.Ceyran, Y.Akçalı et al. Abdominal aorta ve dallarının anevrizmaları. 5 yıllık cerrahi deneyim. IX.Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 23-26 Nisan 1998, Belek, Antalya. Özet kitabı, s.39

 

55- M.Bilgin, Y.Akçalı et al. Birinci kosta kırıkları. ToraksDerneği İkinci Kongresi, 6-10 Mayıs 1988, Talya Oteli, Antalya, Özet kitabı, s.25

 

56- C.Kahraman, Y.Akçalı, et al. Timomaların tanı ve tedavisi. Gögüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi ortak kongresi, Kemer, 6-9 Kasım 2000

 

57- B.Özpolat, Y.Akçalı, et al. Primer Varisler : Tani ve tedavisi. X. Gevher Nesibe Tıp Günleri 11–14 Mart 1992, Kayseri.

 

58-M.Çetin, C.Kahraman, Y.Akçalı. Toraks travmaları. VII.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 9-12 Eylül 1987, Kayseri.

 

59- M.Çetin, C.Kahraman, T.Berki, Y.Akçalı. Pediatrik yaş grubuna ait trakeobronkiyal yabancı cisimler. VII.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 9-12 Eylül 1987, Kayseri.

 

60- M.Çetin, C.Kahraman, T.Berki, Y.Akçalı. Bronkojenik kistler. VII.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 9-12 Eylül  1987, Kayseri.

 

61- F.Oğuzkaya, K.Ceberut, Y.Akçalı, et al. Plevral hastalıklar: 600 vakanın değerlendirilmesi.  X. Gevher Nesibe Tıp Günleri 11–14 Mart 1992, Kayseri.

 

62- B.Özpolat, C.Kahraman, Y.Akçalı. Rüptüre Akciğer Kisthidatikleri. XII. Gevher Nesibe Tıp Günleri 11-14 Mayıs l994, EÜTF, Kayseri

 

63-M. Bilgin, C.Kahraman, Y.Akçalı. Bronşiektazi:24 Olgunun gözden geçirilmesi. XII. Gevher Nesibe Tıp Günleri 11-14 Mayıs l994, EÜTF, Kayseri

 

64- Z.Özer, E.Ahat, A.Hasanoğlu, C.Kahraman ve Y.Akçalı. Çocuklarda plevra ampiyemi cerrahisinde problemler. III. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 7–8 Ekim 1983, Adana.

 

65- F.Oğuzkaya, B.Özpolat, Y.Akçalı. Bronş kanserlerinde preoperatif “stage”leme ile, operatif “stage”lemenin karşılaştırılması. XI.Ulusal Kanser Kongresi, Nisan 1995, Antalya

 

66- F.Oğuzkaya, K.Ceberut, B.Özpolat, Y.Akçalı. Torakoskopik yolla talk plöredezis. TÜSAD XXXIII. Ulusal Kongresi, 11–14 Haziran 1995, İstanbul, Solunum kitabı, s.757-761.

 

67- F.Oğuzkaya, K.Ceberut, B.Özpolat, Y.Akçalı. Pulmoner parankimal onarımda fibrin yapıştırıcıyla sütür kullanımının deneysel bir karşılaştırılması. TÜSAD XXXIII. Ulusal Kongresi, 11–14 Haziran 1995, İstanbul, Solunum kitabı, s. 474–479.

 

68- C.Kahraman, F.Oğuzkaya, Y.Akçalı. Penetran torasik yaralanmalar. 1.Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 19–23 Eylül 1995, İstanbul.

 

69- B.Özpolat, F.Oğuzkaya, Y.Akçalı. İntraplevral hematom tedavisinde lokal streptokinaz uygulaması. XIV. Gevher Nesibe Tıp Günleri, 4–7 Haziran 1996, Kayseri.

 

70- A.Tutuş, M.Kula, Y.Akçalı. Alt ekstremite periferik arter hastalıklarının değerlendirilmesinde Technetium 99m-Tetrofosmin sintigrafisinin yeri. XIV.Gevher Nesibe Tıp Günleri, 4-7 Haziran 1996, Kayseri.

 

71- K.Ceberut, B.Özpolat, F.Oğuzkaya, Y.Akçalı. Komputerize tomografi eşliğinde perkütan transtorasik iğne biyopsisi. Toraks Derneği 1.Yıllık Kongresi, 6–10 Mayıs 1996, Nevşehir.

 

72- B.Özpolat, F.Oğuzkaya, Y.Akçalı. Video-torakoskopik cerrahi. Toraks Derneği 1.Yıllık Kongresi, 6–10 Mayıs 1996, Nevşehir.

 

73- F.Oğuzkaya, B.Özpolat, Y.Akçalı. Ekstrapulmoner yerleşimli torasik kist hidatikler. Toraks Derneği 1.Yıllık Kongresi, 6–10 Mayıs 1996, Nevşehir.

 

74- F.Oğuzkaya, B.Tezcan, C.Kahraman, Y.Akçalı. Bronşiyal yabancı cisim komplikasyonları. XV. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Kayseri, 27–30 Mayıs 1997, Özet kitabı, s.171.

 

75- F.Oğuzkaya, L.Hasdıraz, C.Kahraman, Y.Akçalı. Torakotomi uygulanan hastalarımızda primer akciğer kanserinin histopatolojik tipleri. XV. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Kayseri, 27–30 Mayıs 1997, Özet kitabı, s.177.

 

76- M.Bilgin,  F.Oğuzkaya, C.Kahraman, Y.Akçalı. Bronş kanserinin preoperatif evrelemesinde mediastinoskopinin rolü. XV.Gevher Nesibe Tıp Günleri, Kayseri, 27-30 Mayıs 1997, Özet kitabı, s.178.

 

77- H.Demir, M.Bilgin, C.Kahraman, Y.Akçalı.  Künt toraks travması sonucu gelişen diyafragma rüptürlerinin transtorakal cerrahi tedavisi. XV. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Kayseri, 27–30 Mayıs 1997, Özet kitabı, s.180.

 

78- A.Tercan, F.Oğuzkaya, M.Bilgin, Y.Akçalı. Plevral effüzyonların tanı ve tedavisinde videotorakoskopinin yeri. XV. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Kayseri, 27–30 Mayıs 1997, Özet kitabı, s.181.

 

79- M.Çetin, C.Kahraman, Y.Akçalı. Altıyüzelli-beş olguluk bir seride toraks travmalarının gözden geçirilmesi. İstanbul Tıp Fakültesi VIII. Kurultayı Acil Hekimlik Kongresi, 16–20 Eylül 1985, İstanbul.

 

80- M.Çetin, C.Kahraman, Y.Akçalı. Mitral stenozlu hastalarda preoperatif ve postoperatif olarak periferik vasküler akımın US Doppler  ile değerlendirilmesi. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 16-17 Ekim 1985, Diyarbakır.

 

81- F.Oğuzkaya, L.Hasdıraz, M.Bilgin, Y.Akçalı, C.Kahraman. Pektus ekskavatumda cerrahi tedavi.Yedi yıllık deneyim. Toraks Derneği İkinci Kongresi, 6-10 Mayıs 1988, Talya Oteli, Antalya, Özet kitabı, s.36

 

82- M.Çetin, C.Kahraman, Y.Akçalı.Periferik arteryel travmalar:100 olguluk bir serinin gözden geçirilmesi. III.Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 16-18 Nisan 1986, Bursa.

 

83- N.Emiroğulları, C.Kahraman, K.Taşdemir, F.Oğuzkaya, Y.Akçalı. Kirschner telinin intra-torasik migrasyonu. 5.Ulusal Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Belek, Antalya, 20–24 Ekim 1998. Konrge kitabı, s.307.

 

84- M.Bilgin, Y.Akçalı et al. Turban iğnesi inhalasyonları. Ulusal bir konsensus oluşturulmalı mı? 5.Ulusal Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Belek, Antalya, 20–24 Ekim 1998. Kongre kitabı, s.412.

 

85- F.Oğuzkaya, M.Bilgin, Y.Akçalı. Torakoskopik yolla torakal sempatektomi. 5.Ulusal Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Belek, Antalya, 20–24 Ekim 1998. Konrge kitabı, s.416.

 

86-C.Kahraman, K.Taşdemir, Y.Akçalı. Künt toraks travması: 1730 hastanın analizi. Gögüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi ortak kongresi, Kemer, 6-9 Kasım 2000

 

87- M.Çetin, C.Kahraman, Y.Akçalı. Bir olgu nedeniyle vena kava superiyor sendromu ve cerrahi tedavisi. III.Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 16-18 Nisan 1986, Bursa.

 

87- M.Çetin, C.Kahraman, Y.Akçalı. Plevra ampiyemi. VII.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 9-12 Eylül 1987, Kayseri.